Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

  • Wyższy potencjał zysku w porównaniu do tradycyjnych inwestycji w obligacje skarbowe
  • Produkt zarządzany przez wysokiej klasy ekspertów ds. analizy rynku obligacji
  • Możliwość wyznaczenia jednej lub kilku osób Uposażonych, które nie muszą być z Ubezpieczonym spokrewnione