„Obligacje Korporacyjne Plus IV”

  • Dywersyfikacja portfela obligacji korporacyjnych w ramach certyfikatów inwestycyjnych funduszy obligacji, w które inwestowane są środki z Funduszu
  • Wyższy potencjał zysku w porównaniu do tradycyjnych inwestycji w obligacje skarbowe
  • Produkt zarządzany przez wysokiej klasy ekspertów ds. analizy rynku obligacji

Dlaczego warto zainwestować w „Obligacje Korporacyjne Plus IV”?