Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Ubezpieczenie Ochronne do Kredytów Gotówkowych
Ubezpieczenie Ochronne do Kredytów Gotówkowych

Ubezpieczenie Ochronne do Kredytów Gotówkowych

Planujesz wziąć kredyt gotówkowy? Pomyśl o zabezpieczeniu siebie i swoich najbliższych.

Poznaj korzyści

Co zyskasz dzięki ubezpieczeniu?

 • większe bezpieczeństwo finansowe dla Ciebie i Twojej Rodziny w trudnych sytuacjach losowych – w razie zdarzenia
  objętego ochroną świadczenie może spłacić kredyt lub raty kredytu;

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do Twojego statusu zawodowego;

 • prosty i wygodny sposób zawarcia umowy ubezpieczenia – minimum formalności;

 • możliwość skredytowania składki - brak potrzeby ponoszenia kosztów ochrony z własnych środków;

 • możliwość kontynuacji ubezpieczenia.

Warianty ubezpieczeń

Wariant Standardowy Wariant Senior
Wiek na dzień zakończenia ochrony niższy niż 76 lat co najmniej 76 lat i nie przekraczający 86 lat
Zakres ochrony

1. Zgon

2. Całkowita niezdolność do pracy albo

3. Hospitalizacja w wyniku NW

Ochrona w zakresie Hospitalizacji zaczyna się, gdy Ubezpieczony nie spełnia warunków objęcia ochroną z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy.

Zgon
Okres ochrony 12 miesięcy z możliwością kontynuacji na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia, do końca trwania umowy kredytu. 12 miesięcy
Świadczenie, Suma ubezpieczenia Zgon, Całkowita niezdolność do pracy: w pierwszym roku 100% kwoty udzielonego kredytu, kontynuacja – wysokość świadczenia dostosowana do malejącej kwoty kredytu, Hospitalizacja NW: do 6 miesięcznych rat 100% kwoty udzielonego kredytu
Wysokość składki zależna jest od długości trwania umowy ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia oraz liczby ubezpieczonych Kredytobiorców będących stroną tej samej umowy kredytu. Wysokość Twojej składki poda Ci doradca na spotkaniu.

Ważne informacje

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o ubezpieczeniu?

 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) Indywidualny Program Ochronny do kredytu – Wariant Standardowy;
 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń Indywidualny Program Ochronny do kredytu – Wariant Senior;
 • Karta Produktu

Kto udziela ochrony?

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Komu zostanie wypłacone świadczenie?

 • zgon Ubezpieczonego - Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacone wskazanemu Uposażonemu bądź członkom jego rodziny, zgodnie z zasadami określonymi w OWU;
 • Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego lub Hospitalizacja (dotyczy Wariantu Standardowego) - Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacone ubezpieczonemu Kredytobiorcy.

Bank pomoże Ubezpieczonemu lub bliskim Ubezpieczonego w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem Wniosku o wypłatę Świadczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń.

Jaka jest forma ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest na podstawie zawartej indywidualnej Umowy ubezpieczenia, w której Kredytobiorca występuje jednocześnie jako Ubezpieczający oraz Ubezpieczony. W przypadku, gdy umowa kredytu została zawarta przez dwóch kredytobiorców i obaj wnioskują o objęcie ochroną ubezpieczeniową – Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez każdego odrębnie.

Dodatkowo:

Przed podpisaniem Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia  zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć uwagę szczególnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia, warunki zawarcia Umowy ubezpieczenia, zasady odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

PEŁNOMOCNICTWO AGENTA

Getin Noble Bank S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11165368/A. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 wykonuje czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową:https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
Bank działa na podstawie udzielonego mu przez towarzystwo ubezpieczeń
Pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych.Zapytaj o szczegóły

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Pełna treść zgody
×

Oświadczam, że jestem zainteresowany usługami świadczonymi przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (zwany dalej: Bankiem). Wyrażam zgodę na doraźne przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych podanych w formularzu w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank. Przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane przez Bank do chwili prezentacji usług świadczonych przez Bank oraz że do tej chwili administratorem podanych przeze mnie danych będzie Bank. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Dane zostały podane dobrowolnie.

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!

Wybierz jedną z ponad 400 placówek w całej Polsce!

Zielona Góra
al. Niepodległosci 78
tel. 68/389-32-42
obliczam odległość

Wyznacz trasę

Szukasz bankomatu? Skorzystaj z wyszukiwarki którą znajdziesz tutaj

Dokumenty


Nota prawna

Getin Noble Bank S.A., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego stosuje zasady określone w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich. Postępowanie przez Bank zgodnie z dobrymi praktykami zapewnia Naszym Klientom między innymi rzetelną i przejrzystą informację dotyczącą objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wysokie standardy obsługi.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że od 11 października 2015 r. zmianie ulegają zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Przedmiotowa ustawa umożliwia wprowadzenie szeregu ułatwień w komunikacji z instytucjami finansowymi oraz precyzyjnie definiuje sposób oraz terminy udzielania odpowiedzi na reklamacje.

W załączeniu prezentujemy zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeń współpracujące z Getin Noble Bank S.A. z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nimi.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.