Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Franczyza
Franczyza

Franczyza

Getin Bank ma ok. 200 placówek franczyzowych, które docierają z ofertą do Klientów w całej Polsce.

Czym jest franczyza?

Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi Franczyzobiorcami.

Franchising zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do Franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą jest udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy.

Co oferujemy?

Prowadzenie placówki bankowej na zasadach franczyzowych z pełnym zakresem obsługi, w tym:

 • Sprzedaż i prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i depozytowych
 • Pełną obsługę operacyjną związaną z obsługą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (wpłaty i wypłaty gotówkowe, przelewy, w tym: ZUS i US)
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych (w tym kredytu konsolidacyjnego)
 • Sprzedaż kart kredytowych
 • Profesjonalne szkolenia z zakresu produktów bankowych
 • Pełne wsparcie merytoryczne i operacyjne w trakcie współpracy
 • Darmowe używanie systemów informatycznych (pracujących w trybie
  on line z systemem bankowym) służących do sprzedaży produktów i obsługi klientów
 • Pełne wsparcie logistyczne i organizacyjne przy uruchamianiu placówki.
 • Partnerskie podejście do współpracy

System franczyzowy Getin Banku adresowany jest do osób, które nie boją się trudnych wyzwań, ciężkiej pracy a równocześnie są ukierunkowane na uzyskanie satysfakcjonujących przychodów. Getin Bank chce współpracować z osobami, które mają zarejestrowane własne firmy lub są gotowi rozpocząć działalność gospodarczą i są zainteresowani współpracą z Getin Bankiem w ramach sieci franczyzy.Zostań Franczyzobiorcą

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą


Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.

pokaż pełną treść