Jaki jest limit dzienny dla operacji, które mogę wykonać poprzez Bankowość Internetową?

Maksymalna kwota limitu dziennego to 200 000 zł.

W celu bezpieczeństwa dla nowych Klientów Bankowości Internetowej limit początkowy jest zmniejszony i wynosi 25 000 zł. Początkowa wartość limitu dla pojedynczej transakcji 1000 zł.

Istnieje możliwość zmiany limitów. Po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej należy w Ustawieniach wybrać kafel Kanały dostępu. W części dotyczącej kanału Internet wybierz przycisk Limity. Następnie określ wysokość dziennego limitu transakcji oraz limitu pojedynczej transakcji. Po prawidłowej autoryzacji limity transakcji zostaną zmienione.

Limitowi transakcji w Bankowości Internetowej, powyżej których Bank nie realizuje dyspozycji Klienta, nie podlegają:

  • transakcje realizowane pomiędzy rachunkami Posiadacza prowadzonymi w Getin Banku (w tym ustanowienia zlecenia stałego/jednorazowego, zerwanie lokaty, modyfikacja lokaty polegająca na zmianie rachunku do zwrotu środków na rachunek Posiadacza prowadzony w Getin Banku),
  • transakcje płatnicze stanowiące uznanie rachunków kredytowych prowadzonych przez Getin Bank,
  • transakcje płatnicze na poczet produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych oferowanych przez Getin Bank,
  • transakcje PayU Express.

Dyspozycje zlecane z poziomu Bankowości Internetowej są ograniczone limitami zgodnie z Regulaminem rachunków bankowych, kart debetowych oraz Bankowości Elektronicznej oraz Komunikatem dla Użytkowników Bankowości Elektronicznej. 

Czy odpowiedź była pomocna?