Co się stanie, jeśli moje oświadczenie będzie niezgodne z prawdą? Czy grozi mi jakaś kara?

Za złożenie oświadczenia niezgodnie z prawdą grozi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań.

Czy odpowiedź była pomocna?