Co się stanie, jeśli nie przekażę oświadczenia dotyczącego FATCA?

W przypadku osób, które otworzyły rachunek / rachunki w okresie od 1.07.2014 roku do 30.11.2015 roku a saldo na ich rachunku / rachunkach ustalone na 01.12.2015 roku przekroczyło 50.000 USD i nie przedłożą w Banku oświadczenia do 30.11.2016 roku, Bank dokona czasowej blokady rachunku / rachunków (co oznacza uniemożliwienie dysponowania i korzystania z wartości majątkowych na nim/nich zgromadzonych) do momentu otrzymania oświadczenia.

W przypadku osób, które odmówią złożenia oświadczenia w trakcie procesu otwierania rachunku po 1.12.2015roku, Bank może odmówić otwarcia rachunku.

Czy odpowiedź była pomocna?