Czy limit 50.000 USD dotyczy salda na jednym rachunku czy wszystkich moich oszczędności?

Dla celu ustalenia kwoty powodującej obowiązek przekazywania danych do Ministerstwa Finansów Bank dokonuje sumowania sald wszystkich rachunków finansowych Klienta posiadanych w Banku

Czy odpowiedź była pomocna?