Czy moje dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych?

Bank zobowiązany jest do przekazywania następujących danych dotyczących amerykańskich rezydentów dla celów FATCA podlegających raportowaniu zgodnie z IGA:

  • imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa podmiotu
  • adres
  • amerykański NIP
  • numer rachunku finansowego
  • sumę sald rachunków Klienta
  • wartość brutto skapitalizowanych odsetek

Zgodnie z zapisami IGA w przypadku Klientów indywidualnych Bank zobowiązany jest do przekazania powyższych danych tylko w sytuacji przekroczenia sumy sald rachunków rezydentów USA dla celów FATCA ponad równowartość 50.000 USD. W przypadku Klientów instytucjonalnych powyższe dane przekazywane są niezależnie od sumy sald rachunków podlegających raportowaniu.

Czy odpowiedź była pomocna?