Czy zbieranie / przekazywanie takich danych jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Tak. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2015r. o wykonywaniu umowy miedzy Rządem RP a USA do raportowania nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną.

Czy odpowiedź była pomocna?