Czym jest Rachunek Depozytowy w rozumieniu Ustawy FATCA?

„Rachunek depozytowy”  obejmuje:

  • jakikolwiek rachunek prowadzony w celach komercyjnych;
  • rachunek rozliczeniowy;
  • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy;
  • rachunek terminowy;
  • rachunek oszczędnościowy;
  • rachunek, którego potwierdzeniem jest certyfikat depozytowy, certyfikat oszczędnościowy, certyfikat inwestycyjny, certyfikat zadłużeniowy lub 
  • inny podobny instrument prowadzony przez instytucję finansową w związku z wykonywaną działalnością bankową lub podobną.

Czy odpowiedź była pomocna?