Dlaczego Bank zbiera oświadczenia o obywatelstwie amerykańskim skoro jestem Polakiem?

Przyjmowanie oświadczeń od wszystkich Klientów Getin Noble Bank S.A. pozwala na prawidłowe wypełnienie przez Bank obowiązku nałożonego na instytucje finansowe ustawą z dnia 27 października 2015r. dotyczącego identyfikacji i raportowania określonych rachunków finansowych.

Czy odpowiedź była pomocna?