Dlaczego FATCA obejmuje zakresem oddziaływania także Polskę?

W dniu 7 października 2014r. Polska podpisała z USA umowę (dalej IGA) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Umowa weszła w życie 1 lipca 2015r. Zapisy umowy IGA nie miały jednak bezpośredniego zastosowania w stosunku do instytucji finansowych bez uchwalenia przez polski Sejm stosownego aktu prawnego.

Obowiązek identyfikacji i przekazywania do USA za pośrednictwem Ministerstwa Finansów informacji w zakresie rachunków finansowych posiadanych w polskich instytucjach finansowych przez rezydentów USA dla celów FATCA został ostatecznie nałożony na te instytucje ustawą z dnia 27 października 2015r.  (dalej Ustawa). Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015r.

Czy odpowiedź była pomocna?