Jakie dane zawiera oświadczenie dla celów FATCA?

W oświadczeniu określa się:

1. W przypadku Klientów indywidualnych:

  • Kraj urodzenia
  • Obywatelstwo
  • Amerykańską rezydencję dla celów podatkowych
  • Numer identyfikacji podatkowej w USA

2. W przypadku Klientów instytucjonalnych:

  • Status jako szczególnej osoby amerykańskiej, polskiej instytucji finansowej, instytucji finansowej jurysdykcji partnerskiej, uczestniczącej, współpracującej lub wyłączonej instytucji finansowej, zwolnionego uprawnionego odbiorcy, aktywnego lub pasywnego podmiotu niefinansowego
  • Numer identyfikacji podatkowej w USA

Czy odpowiedź była pomocna?