Kim jest Rezydent?

W odniesieniu do osób indywidualnych za osoby amerykańskie uważa się obywateli Stanów Zjednoczonych lub osoby będące rezydentami Stanów Zjednoczonych. Rezydentem Stanów Zjednoczonych może być osoba, która:

  • (1) uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres wdanym roku (tzw. Zielona Karta) albo
  • (2) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych, albo
  • (3) przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz).

Czy odpowiedź była pomocna?