W jaki sposób obowiązki nałożone Ustawą wpływają na mnie jako Klienta Banku?

Identyfikowanie przez Bank Klientów, rezydentów USA dla celów FATCA oznacza dla Klienta obowiązek przedłożenia w Banku oświadczenia dotyczącego jego statusu jako tzw. szczególnej osoby amerykańskiej, polskiej instytucji finansowej, instytucji finansowej jurysdykcji partnerskiej, uczestniczącej, współpracującej lub wyłączonej instytucji finansowej, zwolnionego uprawnionego odbiorcy, aktywnego lub pasywnego podmiotu niefinansowego.

Czy odpowiedź była pomocna?