Czy bank pobiera prowizję za wypłatę gotówki z bankomatów?

Prowizja za wypłatę z bankomatów nie jest pobierana w przypadku wypłat dokonywanych w urządzeniach sieci Euronet. W przypadku pozostałych bankomatów prowizja jest zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji do Kont Osobistych dla Klientów Indywidualnych (sekcja Karty Debetowe).

Czy odpowiedź była pomocna?