Czym jest usługa 3D Secure?

Usługa 3D Secure to zabezpieczenie transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty w Internecie. Zabezpieczenie polega na dodatkowej autoryzacji transakcji kodem jednorazowym, wysyłanym klientowi bezpłatnym SMS-em na numer podany jako numer kontaktowy z bankiem.


Dostępność usługi 3D Secure uzależniona jest od akceptanta przyjmującego płatności z użyciem kart. W przypadku akceptantów, którzy nie oferują usługi 3D Secure, transakcje bez fizycznego użycia karty realizowane są bez konieczności dodatkowej autoryzacji kodem jednorazowym.


Aktywacja usługi odbywa się w momencie dokonania pierwszej transakcji za pomocą otrzymanego hasła na numer zarejestrowany w systemie. W momencie dokonywania płatności internetowej kartą wyświetli Ci się okienko informujące o konieczności aktywacji usługi. Masz możliwość wybrania opcji "Pomiń" i dokonania dwóch płatności bez konieczności aktywacji usługi. Przy trzeciej transakcji opcja "pomiń" nie będzie dostępna i będzie konieczne aktywowanie usługi, aby za pośrednictwem danego portalu dokonać płatności.


Na Infolinii, po zalogowaniu do Bankowości Telefonicznej, masz możliwość:

  • aktualizacji/ wprowadzenia numeru telefonu do usługi 3D Secure- numer nie zmienia się w innych systemach bankowych,
  • odblokowania usługi.

Czy odpowiedź była pomocna?