Nie pamiętam kodu PIN do karty – co mam zrobić?

PIN możesz zmienić w Bankowości Internetowej, Mobilnej oraz telefonicznie poprzez Infolinię banku.

 

ZMIANA PINU W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

 • zaloguj się do Bankowości Internetowej,
 • wybierz zakładkę Karty, gdzie wyświetlą się wszystkie posiadane przez Ciebie karty,
 • następnie wybierz przycisk Szczegóły przy karcie, której dyspozycja ma dotyczyć,
 • w tym widoku pojawia się opcja Zmień PIN,
 • po wciśnięciu tego przycisku system prosi o wprowadzenie numeru PIN, który ma zostać przypisany do karty,
 • we wskazanym miejscu wpisz wybrane przez siebie cztery cyfry, a następnie powtórz je we wskazanym polu i kliknij Zapisz,
 • następnie potwierdź zmianę kodem autoryzacyjnym, który otrzymasz SMS-em.

ZMIANA PINU W BANKOWOŚCI MOBILNEJ

 • zaloguj się do Bankowości Mobilnej,
 • w menu głównym aplikacji w sekcji Moje produkty wybierz opcję Karty,
 • w odpowiedniej zakładce (karty są podzielone na: Karty debetowe i Karty Kredytowe) znajdź kartę, której PIN chcesz zmienić i wybierz przycisk Szczegóły karty,
 • na dole ekranu pojawi się przycisk Więcej, którego wybór umożliwi Ci przejście do opcji Zmień PIN,
 • w następnym kroku zdefiniujesz nowy kod PIN do karty i potwierdzisz zmianę poprzez podanie PIN-u do Bankowości Mobilnej.

ZMIANA PINU PRZEZ BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ

 • zadzwoń na Infolinię pod numer +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01,
 • wybierz opcję Klient Indywidualny, a następnie Logowanie do Bankowości Telefonicznej,
 • po prawidłowym zalogowaniu do usługi, wybierz z menu opcję Aktywacja karty, nadanie lub zmiana numeru PIN,
 • lektor wyczyta 4 ostatnie cyfry z każdej karty, którą posiadasz,
 • przy tej, do której chcesz zmienić PIN, wciśnij na klawiaturze telefonu cyfrę wskazaną przez lektora i potwierdź  #,
 • wprowadź swój PIN do karty i potwierdź #, następnie powtórz tę czynność,
 • lektor poinformuje Cię o poprawnym nadaniu kodu PIN.

Jeśli nie masz dostępu do Bankowości Telefonicznej, zadzwoń na Infolinię pod numer +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01, a następnie:

 • wybierz opcję Klient Indywidualny,
 • następnie Połączenie z Konsultantem,
 • na początku rozmowy zadamy Ci kilka pytań weryfikujących Twoją tożsamość. Po pozytywnej weryfikacji konsultant przełączy Cię do procesu nadawania PIN-u,
 • następnie lektor wyczyta 4 ostatnie cyfry z każdej karty, którą posiadasz,
 • przy tej, do której chcesz zmienić PIN, wciśnij na klawiaturze telefonu cyfrę wskazaną przez lektora i potwierdź #,
 • wprowadź swój PIN do karty i potwierdź #. W kolejnym kroku powtórz tę czynność,
 • na koniec lektor poinformuje Cię o poprawnym nadaniu kodu PIN.

Czy odpowiedź była pomocna?