Po ilu nieudanych próbach wpisania kodu PIN karta zostaje zablokowana?

Blokada karty płatniczej następuje po 3-krotnej błędnej próbie wprowadzenia kodu PIN. Jej odblokowanie następuje automatycznie po godzinie 24:00.

Czy odpowiedź była pomocna?