Ogólne

Wydanie oraz wznowienie karty kredytowej Standard dla Klienta Detalicznego w Getin Banku jest bezpłatne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych

W przypadku każdego kredytu, również karty kredytowej, jesteś zobowiązany do spłaty zadłużenia. Od Getin Banku otrzymujesz wyciągi, które wskazują m.in. kwoty zadłużenia oraz terminy, w których Getin Bank oczekuje na wpłatę z Twojej strony.


Kwoty, jakie możesz wybrać dokonując spłaty karty kredytowej:


  • kwota minimalna to najmniejsza kwota, którą powinieneś wpłacić na konto swojej karty kredytowej, aby Getin Bank uznał, że regularnie spłacasz swoje zadłużenie. Kwota minimalna to kwota z ostatniego wyciągu, pomniejszona o dokonane wpłaty,
  • kwota całkowita do spłaty - to kwota całkowitego zadłużenia wykazanego w ostatnim wyciągu pomniejszona o dokonane przez Ciebie wpłaty,
  • kwota do natychmiastowej spłaty to kwota przekroczenia przyznanego na karcie limitu/zaległości. Kwota ta jest wymagana do spłaty natychmiast, z pominięciem standardowego okresu spłaty,
  • bieżące zadłużenie to kwota aktualnego zadłużenia na twojej karcie kredytowej,
  • dowolna kwota to kwota, którą uzupełniasz samodzielnie. W tym przypadku sam określasz, jaką kwotę chcesz przeznaczyć na spłatę twojej karty kredytowej

Okres bezodsetkowy, to czas w którym możesz korzystać z nieoprocentowanego kredytu w karcie. Na okres ten składa się cykl rozliczeniowy oraz tzw. „grace period” czyli okres od zakończenia cyklu rozliczeniowego do dnia obowiązkowej spłaty zadłużenia.

Tak. Kartę dodatkową można zamówić przez Bankowość Internetową, w oddziale banku lub na Infolinii pod numerem telefonu 197 97 lub +48 32 604 30 01

Jeśli chcesz skorzystać z okresu bezodsetkowego, spłać całość zadłużenia z ostatniego cyklu rozliczeniowego (kwota całkowita pozostała do spłaty) w terminie wskazanym na wyciągu. Okres bezodsetkowy nie ma zastosowania w przypadku transakcji wypłaty gotówki.


Pamiętaj, że długość okresu bezodsetkowego jest uzależniona od rodzaju posiadanej karty. Termin na spłatę karty wynosi od 22 do 29 dni od momentu zamknięcia cyklu rozliczeniowego

Jeśli posiadasz kartę kredytową pamiętaj, że możesz korzystać z okresu bezodsetkowego dla transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu tej karty. Jego długość jest uzależniona od rodzaju posiadanej karty.


Termin na spłatę karty wynosi od 22 do 29 dni od momentu zamknięcia cyklu rozliczeniowego

Wysokość oprocentowania Twojej karty kredytowej prezentowana jest w Bankowości Internetowej, w Bankowości Mobilnej oraz na wyciągu.

Automatyczna spłata zadłużenia to gwarancja, ze Twoje zobowiązanie będzie spłacane czasowo. Na Twoich rachunku bieżącym prowadzonym w Getin Banku możesz ustawić jedną z opcji automatycznej spłaty. Możesz sam wybrać czy chcesz, aby automatycznie spłacana była całość zadłużenia, jego określona część, czy też wyłącznie bieżąca należność minimalna.


Ważne jest, aby w dniu, w którym ma nastąpić automatyczna spłata, saldo Twojego rachunku bieżącego było wystarczające na pokrycie zobowiązania. 

Rachunek bieżący nie jest wymagany przy wnioskowaniu o kartę kredytową. 

Tak, pamiętaj jednak że przy wykonywaniu transakcji zagranicznych mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych

Promocja CIRCLE K z Kartą Kredytową Mastercard Standard

Aby otrzymać nagrodę w konkursie należy w trakcie trwania promocji:

  • zawrzeć umowę o kartę kredytową Mastercard Standard oraz wyrazić zgodę na marketing bezpośredni Banku, w tym poprzez SMS i telefon oraz na otrzymywanie z Banku informacji handlowych poprzez e-mail i w bankowości internetowej.
  • dokonać co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zawarto umowy,
  • zrejestrować kartę w programie Mastercard Priceless Specials na zasadach określonych w Regulaminie Promocji Punkty Powitalne Getin Noble Bank S.A.

 

Umowę o kartę kredytową Mastercard można zawrzeć w dowolnej Placówce Getin Banku oraz na Infolinii Banku 19797.

Voucher w postaci linku do pobrania w wiadomości SMS zostanie wysłany najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki otrzymania nagrody.

Przykładowo: Klient zawarł umowę o kartę kredytową Mastercard Standard w dniu 24 marca 2018. W kwietniu dokonał 5 transakcji bezgotówkowych kartą. Nagroda zostanie wysłana najpóźniej do końca maja 2018.

Nagroda przekazywana jest przez Bank w postaci wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Banku.

Wystarczy pobrać voucher z linku otrzymanego od Banku w wiadomości SMS i przekazać kasjerowi przy dokonywaniu płatności na stacji paliw Circle K. Voucher należy wykorzystać jednorazowo, nie ma możliwości dokonać dwóch osobnych zakupów jednym voucherem.

Voucher jest ważny do 30.04.2019 r.. Po upływie tego terminu voucher traci ważność.

Na wszystkich stacjach paliw Circle K na terytorium Polski.

Voucher można wykorzystać na dowolne zakupy na stacjach paliw Circle K.

Mastercard Priceless Specials to program dla posiadaczy kart płatniczych Mastercard®, w którym zyskujesz dodatkowe korzyści dzięki transakcjom bezgotówkowym w punktach handlowo-usługowych będących partnerami programu. Kiedy płacisz kartą, na Twoim koncie w programie dopisywane są punkty.

Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/karty/program-mastercard-priceless-specials.

Punkty wymienić można po zalogowaniu do programu na stronie:

https://www.loyaltygateway.com/rewards/ControllerServlet?bank_id=5684&i18n=pl_PL

Aby zalogować się do programu, należy podać numer karty oraz datę urodzenia posiadacza karty.

Punkty są ważne 3 miesiące od daty przyznania.