Czy obcokrajowiec może otworzyć konto w Getin Banku?

Obcokrajowiec może założyć konto w Getin Banku. Taka możliwość udostępniona jest wyłącznie w oddziale. W celu weryfikacji Klientów konieczne jest przedstawienie dokumentów:

  • Dla obywatela kraju UE – paszport lub dowód osobisty zagraniczny lub Karta Pobytu wydana przez organ polski;
  • Dla obywateli Szwajcarii, Lichtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawiii - paszport lub Karta Pobytu wydana przez organ polski;
  • Dla obywatela kraju spoza UE – paszport wraz z Kartą Pobytu.

Czy odpowiedź była pomocna?