Jak przenieść konto do Getin Banku?

Aby przenieść konto do Getin Banku należy udać się do Placówki Getin Banku i złożyć odpowiedni wniosek o przeniesienie rachunku. Weź ze sobą dowód osobisty. Ważne abyś na składanym wniosku o przeniesienie rachunku złożył podpis zgodny ze wzorem podpisu obowiązującym w dotychczasowym banku oraz podał w dokumentach dane osobowe i adresowe zgodne z podanymi w obecnym banku. Resztę formalności (łącznie z poinformowaniem Twojego pracodawcy o zmianie numeru rachunku) dopełni w Twoim imieniu Getin Bank.

Czy odpowiedź była pomocna?