Co mam zrobić jeśli minął termin dostarczenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonanie wszystkich prac zwartych w harmonogramie transz, bądź gdy minął termin dostarczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie?

Powinieneś każdorazowo przesłać do Getin Banku wniosek o zmianę warunków kredytowania wraz ze wskazaniem terminu w jakim będzie możliwe dostarczenia dokumentacji fotograficznej lub zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz przyczyn opóźnień. Do analizy przesłanego wniosku powinieneś dodatkowo dostarczyć do Getin Banku aktualną dokumentację fotograficzną nieruchomości. W przypadku gdy zabezpieczeniem kredytu jest budynek mieszkalny jednorodzinny, do analizy wniosku powinieneś dostarczyć również kopie wypełnionych stron z Dziennika Budowy.

Ważne:

  • Dokumentacja fotograficzna nieruchomości powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez doradcę lub powinno zostać dostarczone oświadczenie o samodzielnym wykonaniu dokumentacji fotograficznej wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości.
  • Kopia wypełnionych stron z Dziennika Budowy powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez doradcę.

Czy odpowiedź była pomocna?