Co to jest ROR HIPO?

ROR HIPO jest to rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, otwierany i prowadzony przez Getin Bank na podstawie umowy zawieranej przez bank i Posiadacza rachunku. Ten typ rachunku był otwierany w celu uzyskania przez Posiadacza rachunku promocyjnego oprocentowania kredytu hipotecznego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji ”Łatwa Spłata”. Aktualnie rachunek ten nie jest dostępny w ofercie.

Czy odpowiedź była pomocna?