Co to jest stawka referencyjna?

Stawka referencyjna to stopa procentowa będąca jednym z elementów służących do wyznaczania wysokości oprocentowania kredytu. Dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu, stawką referencyjną są rynkowe stopy procentowe, np.: WIBOR, LIBOR, EURiBOR.

Czy odpowiedź była pomocna?