Co zrobić w przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentacji fotograficznej niezbędnej do wypłaty kolejnej transzy?

W takim przypadku powinieneś każdorazowo przesłać do Getin Banku pismo/wniosek o zmianę warunków kredytowania wraz ze wskazaniem terminu w jakim będzie możliwe dostarczenie dokumentacji fotograficznej oraz przyczyn opóźnień. Do analizy przesłanego wniosku powinieneś dodatkowo dostarczyć do banku aktualną dokumentację fotograficzną nieruchomości. W przypadku gdy zabezpieczeniem Kredytu jest budynek mieszkalny jednorodzinny, do analizy wniosku powinieneś dostarczyć również kopię wypełnionych stron z Dziennika Budowy.

Ważne:

  • Dokumentacja fotograficzna nieruchomości powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez Doradcę.
  • Kopia wypełnionych stron z Dziennika Budowy powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez Doradcę.

Czy odpowiedź była pomocna?