Jak mogę zmienić dane teleadresowe lub osobowe?

Jeśli jesteś jedynym kredytobiorcą dane możesz zmienić poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią dostępną pod numerem 197 97 lub po zalogowaniu się do usługi Bankowości Telefonicznej.Sprawdź, jak zalogować się do Bankowości Telefonicznej

 

W przypadku, gdy kredytobiorców jest kilku, należy przesłać pisemną dyspozycję zmiany danych teleadresowych, z czytelnymi podpisami wszystkich kredytobiorców (podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu znajdującym się w banku).

 

Dodatkowo:

 

  • W przypadku zmiany numeru dowodu osobistego, imienia bądź nazwiska, należy dostarczyć do Getin Banku kserokopię dowodu osobistego, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez pracownika banku, bądź osobę działającą w imieniu Getin Banku.
  • W przypadku zmiany adresu zameldowania, gdy nie masz w dowodzie wpisanego adresu zameldowania, złóż w Getin Banku oświadczenie o aktualnym adresie zamieszkania na druku banku podpisanym w obecności doradcy.

Czy odpowiedź była pomocna?