Jak nadpłacić bądź całkowicie spłacić Kredyt Hipoteczny?

Przed wpłatą środków tytułem całkowitej bądź częściowej spłaty kredytu złóż w Getin Banku odpowiedni pisemny wniosek, podpisany przez wszystkich Kredytobiorców. Pobierz Wniosek.

W przypadku częściowej spłaty, zaznacz na wniosku sposób rozdysponowania środków (zmniejszenie rat kapitałowo-odsetkowych lub skrócenie okresu kredytowania).

Czy odpowiedź była pomocna?