Kiedy otrzymam dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki z ksiąg wieczystych?

Po całkowitej spłacie i rozliczeniu kredytu dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej zostaną wysyłane przez Getin Bank w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania całkowitej spłaty kredytu. Wysyłka zostanie zrealizowana przez Pocztę Polską, listem poleconym na adres korespondencyjny Kredytobiorcy.

Czy odpowiedź była pomocna?