W jaki sposób mam dostarczyć do Getin Banku polisę ubezpieczenia nieruchomości?

Pamiętaj o dostarczeniu do Getin Banku dokumentów polisy ubezpieczenia nieruchomości, potwierdzenia opłaty składki za okres minimum 12 miesięcy oraz cesji na rzecz Getin Banku. Jeżeli na polisie ubezpieczenia nieruchomości nie masz zapisu o cesji, możesz dostarczyć ją do banku w 3 egzemplarzach na naszych drukach.

Dokumenty (oryginały bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę działającą w imieniu banku lub przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń) możesz dostarczyć na kilka sposobów:

 • do najbliższego oddziału Getin Banku
  Znajdź najbliższy oddział lub
 • w formie skanu wysłanego z adresu e-mail wskazanego przez Ciebie do korespondencji z bankiem na adres e-mail: infoserwis@getinbank.pl lub (po wcześniejszym przesłaniu skanu niewymagane jest dostarczenie oryginału polisy, nie ma konieczności przesyłania dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem) lub
 • przesyłką pocztową na adres korespondencyjny:
             Getin Noble Bank S.A.
             Centrum Obsługi Kredytów Hipotecznych i Finansowych
             ul. Przyokopowa 33
             01-208 Warszawa z dopiskiem „Zespół Ubezpieczeń”.

Będziemy zobowiązani za dostarczenie polisy minimum 3 dni przed terminem wygaśnięcia obecnego ubezpieczenia. 

Czy odpowiedź była pomocna?