Czy może być przyznany Limit do konta osobistego we współwłasności?

Tak. Wniosek musi być złożony przez obydwu Posiadaczy konta. Do umowy limitu również muszą przystąpić obaj Posiadacze konta.

Czy odpowiedź była pomocna?