Funkcja złożenia wniosku o lokatę przez stronę jest dostępna dla nowych Klientów, którzy nie posiadali jeszcze produktów w Getin Banku. Jeśli korzystałeś już z usług banku, wystarczy, że zalogujesz się do Bankowości Internetowej i z tego poziomu założysz lokaty. Po zalogowaniu:

 • wejdź w zakładkę Lokaty, a następnie wybierz Nowa lokata. Wyświetli Ci się lista lokat, z których możesz skorzystać.
 • wybierz interesującą Cię lokatę i kliknij Załóż.
 • następnie wybierz parametry lokaty: kwotę lokaty, okres lokaty oraz opcję opłacenia lokaty, czyli czy chcesz opłacić ją bezpośrednio ze swojego rachunku (środki muszą się na nim znajdować w chwili zakładania lokaty), czy też opcją Opłać później – przelew z dowolnego rachunku, którego jesteś właścicielem.
 • po uzupełnieniu danych, zaakceptowaniu oświadczeń dotyczących regulaminu rachunków, warunków umownych lokaty oraz Arkusza informacyjnego dla Deponenta (Arkusz dotyczy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) i przejdź Dalej.
 • kolejnym etapem jest zweryfikowanie informacji czy wszystkie dane dotyczące dyspozycji się zgadzają. Jeśli tak, kliknij przycisk Załóż lokatę i lokata zostaje przekazana do realizacji.
 • poprawnie założona i opłacona lokata będzie widoczna po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej w zakładce Lokaty.

Lokatę możesz założyć również w najbliższym oddziale banku oraz na Infolinii po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej.

Po wybraniu opcji Opłać później otrzymasz na podany w systemie bankowym adres mailowy potwierdzenie złożenia wniosku o lokatę.

 

Informacja ta zawiera podstawowe dane dotyczące złożonego wniosku wraz z numerem rachunku, na który należy wpłacić środki.

 

Pamiętaj, że bank oczekuje na zasilenie wniosku do 7 dni. Po tym terminie wniosek o lokatę wygasa automatycznie.

Przelew środków przekazanych na rachunek lokaty w Getin Banku podlega weryfikacji. Odrzucenie przelewu jest możliwe w sytuacji, gdy środki wpłynęły do Getin Banku z rachunku, którego właścicielem nie jest Klient - gdy dane osobowe nadawcy (imię, nazwisko, adres) są rozbieżne w stosunku do danych odbiorcy (posiadacza lokaty). Wpływ kwoty niezgodnej z kwotą we wniosku o lokatę również może być przyczyną odrzucenia przelewu.

Jeśli posiadasz konto osobiste i/lub konto oszczędnościowe w Getin Banku to domyślnie lokata zakłada się jako Nieodnawialna i środki po jej zakończeniu automatycznie powrócą na Twoje konto.

 

Jeśli nie posiadasz swojego konta osobistego i/lub oszczędnościowego w Getin Banku, lokata jest domyślnie zakładana jako Odnawialna, co oznacza, że po zakończeniu okresu jej trwania depozyt zostanie automatycznie odnowiony na warunkach zawartych w Karcie Produktu danej lokaty.

 

Zarówno w przypadku lokaty Odnawialnej, jak i Nieodnawialnej istnieje możliwość zmiany trybu odnawialności lokaty do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu umownego lokaty. W tym celu należy:

 • po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej wybierz  Lokaty, a następnie w Liście lokat wyszukujesz tę, której odnawialność chcesz zmienić.
 • kliknij Szczegóły wybranej lokaty i  Edycję danych.
 • następnie zmień  odnawialność lokaty suwakiem umieszczonym pod oznaczeniem odnawialności i wybierz przycisk Zapisz,.
 • w przypadku zmiany odnawialności lokaty na nieodnawialną,  podaj dowolny numer rachunku, którego jesteś właścicielem. Zgodnie z dyspozycją w dniu zakończenia lokaty pieniądze powrócą na podany numer konta.

 

Odnawialność lokaty można zmienić również w oddziale banku oraz na Infolinii po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej.

Odnawialność lokaty możesz zmienić w dowolnym momencie jej trwania. Istnieje możliwość złożenia dyspozycji poprzez Bankowość Internetową. W tym celu:

 • zaloguj się do Bankowości Internetowej,
 • wejdź w zakładkę Lokaty, a następnie znajdź interesującą Cię lokatę i kliknij Szczegóły,
 • następnie kliknij Edycja i w ramce  Odnawialność ustaw kursor na rodzaj odnawialności, który Cię interesuje,
 • jeśli zmieniasz lokatę na nieodnawialną , uzupełnij również pole, w którym podajesz numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot pieniędzy. Gdy klikniesz w listę rozwijaną pokażą Ci się rachunki w Getin Banku, jak i opcja Moje konto w innym banku,
 • jeśli wybierzesz opcję przekazania środków na rachunek w innym banku, podaj numer konta, którego jesteś właścicielem, a następnie zatwierdź wybierając Zapisz.

Odnawialność lokaty możesz również zmienić na Infolinii pod numerem +48 664 919 797, po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej oraz w najbliższym oddziale banku.

Wniosek o lokatę należy opłacić w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, chyba że zapisy Karty Produktu stanowią inaczej. Po tym terminie wniosek wygasa automatycznie. Nieopłacenie wniosku w określonym czasie nie wiąże się z żadnymi kosztami. Możesz złożyć dowolną ilość wniosków. 

Aktywną lokatę możesz zerwać w dowolnym momencie jej trwania.

 

Czy mogę zerwać lokatę na dowolny rachunek?
Lokatę możesz zerwać na:

 • Twoje konto w naszym banku;
 • Konto w innym banku, z którego opłaciłeś zrywaną lokatę (nie możesz edytować numeru tego konta).

 

Jak zerwać lokatę?

 • zaloguj się do Bankowości Internetowej/Mobilnej,
 • wybierz zakładkę Lokaty, a następnie przycisk Zerwij przy lokacie, którą chcesz zerwać,
 • wyświetlimy dwa pola do wskazania dyspozycji:
  • Zerwij lokatę lub
  • Zobacz całą ofertę i przenieś środki na nową lokatę,
 • wybierz z listy konto do zwrotu środków z lokaty,
 • kliknij Zapisz.

 

Co jeszcze musisz wiedzieć?

 • jeśli zrywasz lokatę, tracisz odsetki (chyba że zapisy w Karcie Produktu/Tabeli Oprocentowania mówią inaczej);
 • jeśli przelew jest na Twoje konto w naszym banku, środki od razu się na nim pojawią;
 • jeśli zlecisz przelew do innego banku na rachunek, z którego opłaciłeś zrywaną lokatę, środki będą wysłane zgodnie z naszymi sesjami wychodzącymi;
 • jeśli nie możesz wybrać żadnego rachunku do przelewu, zerwanie lokaty możesz zlecić na Infolinii pod numerem +48 664 919 797, po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej oraz w najbliższym oddziale banku;
 • limity kwotowe poleceń przelewów określa Komunikat Zasady realizacji transakcji płatniczych dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA.

Tak, środki zgromadzone w Getin Noble Banku S.A. są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do kwoty stanowiącej równowartość 100 000 EUR.

Getin Bank pobiera opłaty zgodnie z TOiP (obowiązującą w Banku tabelą określającą wysokość opłat i prowizji dot. rachunków) - bank nie pobiera opłaty za przelew (bezpośrednio z rachunku lokaty na rachunek w innym banku) przez Bankowość Internetową, Bankowość Mobilną i poprzez Infolinię.

W przypadku, gdy dyspozycję zlecisz w oddziale Getin Banku, zostanie pobrana opłata wskazana w aktualnej TOiP.

Istnieje możliwość złożenia Wniosku o lokatę bez natychmiastowego przelania wystarczających środków na lokatę. Wniosek będzie ważny 7 dni od daty jego złożenia i bank przez ten czas oczekuje na wpłatę środków na rachunek lokaty. Po tym terminie wniosek wygasa automatycznie.

Tak, w oddziale Getin Banku istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa i złożenia dyspozycji na wypadek śmierci dla lokat. Jeśli osoba, którą chcemy wyznaczyć na pełnomocnika, jest Klientem Getin Banku oraz złożyła wzór podpisu, nie będzie konieczne jej osobiste stawienie się w banku. Natomiast jeśli osoba, którą chcesz upoważnić, nigdy nie była Klientem Getin Banku i nie posiadała żadnych produktów lub gdy nie złożyła wzoru podpisu, niezbędna będzie wspólna wizyta w oddziale.

 

W przypadku złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie jest wymagana obecność w banku osoby, na rzecz której jest składana dyspozycja. 

Każdy złożony wniosek o lokatę posiada swój własny numer rachunku bankowego. W związku z tym nie ma możliwości opłacenia kilku lokat jednym przelewem. Przelew, którego dokonujesz, powinien być wykonany na kwotę zgodną ze złożonym wcześniej wnioskiem.

W momencie zakładania lokaty określasz jej parametry, w tym czas, na jaki jest zawierana oraz kwotę. Nie ma możliwości zmiany parametrów lokaty w czasie jej trwania. Jeśli jesteś zainteresowany wpłaceniem dodatkowych środków, załóż dowolną lokatę wskazaną w aktualnej ofercie banku. Jeśli chcesz wypłacić pieniądze, zerwij istniejącą lokatę, przy czym nie ma możliwości wypłaty części środków z lokaty. 

W przypadku, kiedy kończy się lokata w Getin Banku, masz możliwość przedłużenia jej na nowych warunkach. Taką dyspozycję możesz złożyć, jeśli termin zakończenia lokaty nie przekracza 7 dni. Warunkiem przedłużenia lokaty jest posiadanie przez nią statusu nieodnawialna. Dyspozycję możesz zlecić po zalogowaniu się w Bankowości Internetowej. W tym celu:

Następnie wybierz opcję Przedłuż przy interesującej Cię lokacie. Zostaniesz zapytany czy na pewno chcesz przedłużyć lokatę – kliknij w przycisk Zobacz całą ofertę i przenieś środki na inną lokatę

 • wejdź w zakładkę Lokaty.
 • wybierz opcję zmiany, a wyświetli Ci się aktualna oferta lokat.
 • zaznacz depozyt, który najbardziej Cię interesuje i kliknij Przedłuż.
 • wypełnij wszystkie dane nowej lokaty oraz zaakceptuj regulamin rachunków, warunki umowne lokaty, Arkusz informacyjny dla Deponentów i przejdź Dalej.
 • w tym momencie wyświetli się pole podsumowujące parametry nowej lokaty. Jeśli są one zgodne z Twoją dyspozycją, kliknij Załóż.

 

Pamiętaj, że każda dyspozycja składana poprzez oddział banku wymaga posiadania przy sobie ważnego dowodu osobistego.