Czy jest pobierana opłata za przelew podczas zwrotu środków z lokaty do innego banku?

Getin Bank pobiera opłaty zgodnie z TOiP (obowiązującą w Banku tabelą określającą wysokość opłat i prowizji dot. rachunków) - bank nie pobiera opłaty za przelew (bezpośrednio z rachunku lokaty na rachunek w innym banku) przez Bankowość Internetową, Bankowość Mobilną i poprzez Infolinię.

W przypadku, gdy dyspozycję zlecisz w oddziale Getin Banku, zostanie pobrana opłata wskazana w aktualnej TOiP.

Czy odpowiedź była pomocna?