Czy mogę opłacić kilka lokat jednym przelewem?

Każdy złożony wniosek o lokatę posiada swój własny numer rachunku bankowego. W związku z tym nie ma możliwości opłacenia kilku lokat jednym przelewem. Przelew, którego dokonujesz, powinien być wykonany na kwotę zgodną ze złożonym wcześniej wnioskiem.

Czy odpowiedź była pomocna?