Czy mogę opłacić kilka lokat jednym przelewem?

Każdy złożony wniosek o lokatę posiada swój własny numer rachunku bankowego. W związku z tym nie ma możliwości opłacenia kilku lokat jednym przelewem. Przelew, którego dokonujesz, powinien być wykonany na kwotę zgodną ze złożonym wcześniej wnioskiem. Nie ma również możliwości opłacenia jednej lokaty kilkoma przelewami - tylko jednym. 

Czy odpowiedź była pomocna?