Gdzie trafią moje środki po zakończeniu lokaty?

Jeśli posiadasz konto osobiste i/lub konto oszczędnościowe w Getin Banku to domyślnie lokata zakłada się jako Nieodnawialna i środki po jej zakończeniu automatycznie powrócą na Twoje konto.

Jeśli nie posiadasz swojego konta osobistego i/lub oszczędnościowego w Getin Banku, lokata jest domyślnie zakładana jako Odnawialna, co oznacza, że po zakończeniu okresu jej trwania depozyt zostanie automatycznie odnowiony na warunkach zawartych wTabeli Oprocentowania Lokat Terminowych.

Zarówno w przypadku lokaty Odnawialnej, jak i Nieodnawialnej istnieje możliwość zmiany trybu odnawialności lokaty do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu umownego lokaty. W tym celu należy:

  • po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej wybierz  Lokaty, a następnie w Liście lokat wyszukujesz tę, której odnawialność chcesz zmienić.
  • kliknij Szczegóły wybranej lokaty i  Edycję danych.
  • następnie zmień  odnawialność lokaty suwakiem umieszczonym pod oznaczeniem odnawialności i wybierz przycisk Zapisz,
  • w przypadku zmiany odnawialności lokaty na nieodnawialną,  podaj dowolny numer rachunku, którego jesteś właścicielem. Zgodnie z dyspozycją w dniu zakończenia lokaty pieniądze powrócą na podany numer konta.

 

Odnawialność lokaty można zmienić również w oddziale banku oraz na Infolinii po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej.

Czy odpowiedź była pomocna?