Czy mogę polecić konto osobie, która jest już Klientem Banku, ale nie ma jeszcze Konta Proste Zasady?

Można polecić konto osobie, która nie ma w Banku Konta Osobistego.

Czy odpowiedź była pomocna?