Jak osoba, której przekazałem kod może założyć konto?

Konto Proste Zasady można założyć zarówno przez stronę WWW, na infolinii oraz w placówkach, a w przypadku Konta Osobistego Noble w placówce Banku.

Czy odpowiedź była pomocna?