Osoba, której polecam Bank nie ma dostępu do Internetu, jak mogę jej przekazać kod?

Zarówno ustnie, jak i wysyłając SMS-em. Pamiętaj, że w obecnej edycji z nagrodami w formie bonów podarunkowych, są one przesyłane na skrzynkę w Usłudze bankowości elektronicznej oraz na e-mail zarejestrowany w Banku. Osoba, która nie korzysta z Bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej albo nie podała e-mail’a nie będzie mogła otrzymać bonu.

Czy odpowiedź była pomocna?