Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez serwis Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?

Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

Czy odpowiedź była pomocna?