Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Getin Banku?

1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

  • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
  • przygotuj dokumenty, które chcesz dołączyć do wniosku (np. wyrok rozwodowy, wyrok o separacjach, dokument ustalający opiekę naprzemienną obydwojga rodziców – pochodzący lub zatwierdzony przez sąd lub inne dokumenty, które potwierdzają indywidualną sytuację wnioskodawcy).
  • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.
  • przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)  będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+. Aby ułatwić wypełnienie wniosku, wyświetlimy adres e-mail, który został podany w Banku. Możesz go zmienić na inny. Jeśli chcesz go zmienić również w Banku, możesz to zrobić w Bankowości Internetowej w opcji „Ustawienia – Dane kontaktowe”.

2. Zaloguj się do bankowości internetowej Getin Banku.

3. Wejdź w menu „Oferta i wnioski” w prawym górnym rogu.

4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

5. Załącz załączniki do wniosku, które potwierdzają indywidualną sytuację wnioskodawcy..

6. Zatwierdź i zakończ wniosek.

7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ (np. na dysku Twojego komputera). To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr XXXXXXXXXXXXXXX” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl

 

 

Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 

Czy odpowiedź była pomocna?