Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Getin Banku?

1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

  • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
  • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
  • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.
  • przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)  będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+. Aby ułatwić wypełnienie wniosku, wyświetlimy adres e-mail, który został podany w Banku. Możesz go zmienić na inny. Jeśli chcesz go zmienić również w Banku, możesz to zrobić w Bankowości Internetowej w opcji „Ustawienia – Dane kontaktowe”.

2. Zaloguj się do bankowości internetowej Getin Banku.

3. Wejdź w menu „wnioski” w prawym górnym rogu.

4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL. Nie ma możliwości złożenia wniosku bez numeru PESEL.

5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

6. Zatwierdź i zakończ wniosek.

7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ (np. na dysku Twojego komputera). To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr XXXXXXXXXXXXXXX” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl

 

 

Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 

Czy odpowiedź była pomocna?