Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ w szczegółach złożonego wniosku?

Wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej Getin Banku może mieć następujące statusy:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

Czy odpowiedź była pomocna?