Czy transakcje walutowe dokonywane kartą podłączoną do rachunków walutowych w EUR/USD/GBP/CHF są wliczane do zwolnienia z opłaty Konto Proste Zasady?

Tak.

Czy odpowiedź była pomocna?