Ile wynosi prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą przy użyciu karty debetowej wydanej do Konta Proste Zasady?

Prowizja za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą w przypadku karty debetowej wydanej do Konta Proste Zasady wynosi:

  • 4,5%, minimum 2 EUR – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków EUR,
  • 4,5%, minimum 2 USD – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków USD,
  • 4,5%, minimum 2 GBP – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków GBP,
  • 4,5%, minimum 2 CHF – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków CHF,
  • 4,5%, minimum 10 PLN – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków PLN.

Prowizja jest księgowana bezpośrednio na rachunku, z którego wypłacane były środki.

Czy odpowiedź była pomocna?