Oferta ubezpieczeń grupowych przygotowanych przez ProEkspert Sp. z o.o.

Oferta znajduje się na stronie www.pro-ekspert.pl i obejmuje:

  • Program Ochrona raty
  • Ubezpieczenie nieruchomości
  • Ubezpieczenie na przyszłość

Szanowny Kliencie,


w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że od 11 października 2015 r. zmianie ulegają zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Przedmiotowa ustawa umożliwia wprowadzenie szeregu ułatwień w komunikacji z instytucjami finansowymi oraz precyzyjnie definiuje sposób oraz terminy udzielania odpowiedzi na reklamacje.

 

W załączeniu prezentujemy zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeń z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nimi.