Bankuj bezpiecznie! Sprawdź, jak obecnie działa nasz bank.

Zachęcamy do realizowania wszelkich dyspozycji poprzez Bankowość Elektroniczną.

Zawieszenie spłat kredytu

Skorzystaj z możliwości zawieszenia spłat kredytu

 

Z uwagi na pandemię koronawirusa Bank wprowadza możliwość zawieszenia spłat kredytu gotówkowego/pożyczki, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego.

Zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go przez poniższy formularz. Oferta Banku w zakresie prolongat/karencji zgodna jest z Moratorium pozaustawowym, ustalonym przez ZBP.

Nowy wniosek

 

Jeśli Twoja bieżąca sytuacja finansowa pogorszyła się z uwagi na pandemię i po raz pierwszy chcesz skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu, zapoznaj się z informacjami na tej stronie, a następnie wybierz produkt oraz rodzaj zawieszenia

Przedłużenie

 

Jeśli obecnie korzystasz z prolongaty / karencji i Twoja bieżąca sytuacja wymaga kontynuacji w zawieszeniu spłaty kredytu, wejdź na stronę wniosków, wybierz produkt oraz rodzaj zawieszenia

Prolongata Ustawowa

Prolongata Ustawowa

 

Jeśli straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu i w związku z tym nie możesz terminowo spłacać swojego zobowiązania kredytowego, możesz skorzystać z ustawowego zawieszenia wykonania umowy kredytowej.

Oświadczenie o utracie pracy lub innego źródła dochodu składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ze względu na ustawową konstrukcję zawieszenia wykonywania umowy kredytowej wniosek musi być podpisany przez współkredytobiorców i musi być złożony przez klienta na trwałym nośniku. Zapraszamy Cię do jednej z naszych placówek.

Zadbaj o to, aby w placówce obecni byli wszyscy kredytobiorcy oraz aby mieli ze sobą dokument poświadczający tożsamość (np. dowód osobisty).

Dostępne warianty zawieszenia spłat

Kredyt gotówkowy

Prolongata

1 Zawieszeniu podlega cała rata kapitałowo-odsetkowa w okresie od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wybranej przez Klienta opcji)

2 Wydłużeniu ulega okres spłaty kredytu o okres zawieszenia spłaty kredytu czyli od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wybranej przez Klienta opcji)


Oznacza to, że przez okres 1-6 miesięcy nie dokonujesz spłaty całej raty kredytu (zarówno kapitału jak i odsetek). Nie oznacza to jednak, że raty zostają anulowane czy umorzone. Konieczność zapłaty rat zostaje przesunięta w czasie.

Ważne! Suma odsetek naliczonych w okresie prolongaty zostanie rozłożona na równe, nieoprocentowane raty równe liczbie rat kredytu/pożyczki pozostałych do spłaty po prolongacie, które zostaną doliczone do raty kredytu.


Przykład:
Kredyt gotówkowy w kwocie 30 000 zł na 60 miesięcy, zaciągnięty 15 października 2017 roku. Zawnioskowałeś o prolongatę na okres 3 miesięcy, w związku z tym Twoje raty, których płatność przypadałaby w lipcu, sierpniu i wrześniu zostają zawieszone – nie musisz spłacać przez okres zawieszenia – czyli przez 3 miesiące (zamiast raty 608,29 zł nie płacisz nic). Po tym czasie wydłużymy Ci okres kredytowania o okres zawieszenia spłat czyli o 3 miesiące. Odsetki naliczone w okresie zostaną rozłożone na równe, nieoprocentowane raty (równe liczbie rat kredytu pozostałych do spłaty po prolongacie), które następnie zostaną dodane do rat Kredytu spłacanego po upływie okresu prolongaty. Od rozłożonych na raty odsetek Bank nie będzie naliczać i pobierać dalszych odsetek.

Po zakończeniu prolongaty rata wyniesie 635,13 zł

Karencja

1 Zawieszeniu podlega rata kapitałowa w okresie od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wybranej przez Klienta opcji)

2 Co miesiąc spłacie podlega tylko rata odsetkowa

3 Wydłużeniu ulega okres spłaty kredytu/pożyczki o okres zawieszenia spłaty kredytu/pożyczki czyli o okres od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wybranej przez Klienta opcji)


Oznacza to, że w okresie zawieszenia spłat (1-6 miesięcy zgodnie z Twoim wyborem) nie dokonujesz spłaty pełnej raty kredytu – spłacasz tylko ratę odsetkową.


Przykład:
Kredyt gotówkowy w kwocie 30 000 zł na 60 miesięcy, zaciągnięty 15 listopada 2017 roku. Zawnioskowałeś o karencję na okres 3 miesięcy, związku z tym Twoja rata w lipcu, sierpniu i wrześniu wyniesie 113,23 zł zamiast 608,29 zł. Po tym czasie wydłużymy Ci okres kredytowania o okres zawieszenia spłat czyli o 3 miesiące.

Po zakończeniu karencji rata wyniesie 608,23 zł.

Kredyt/Pożyczka hipoteczna

Prolongata

1 Zawieszeniu podlega cała rata kapitałowo-odsetkowa w okresie od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wybranej przez Klienta opcji)

2 Wydłużeniu ulega okres spłaty kredytu/pożyczki o okres zawieszenia spłaty kredytu/pożyczki czyli od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wybranej przez Klienta opcji)


Oznacza to, że przez okres 1-6 miesięcy nie dokonujesz spłaty całej raty kredytu/pożyczki (zarówno kapitału jak i odsetek). Nie oznacza to jednak, że raty zostają anulowane czy umorzone. Konieczność zapłaty rat zostaje przesunięta w czasie.

Ważne! Suma odsetek naliczonych w okresie prolongaty zostanie rozłożona na równe, nieoprocentowane raty równe liczbie rat kredytu/pożyczki pozostałych do spłaty po prolongacie, które zostaną doliczone do raty kredytu/pożyczki.


Przykład:
Kredyt hipoteczny w kwocie 200 000 zł, na dzień 01.01.2020 r., do spłaty pozostało 160 miesięcy, oprocentowanie roczne 3,80%. Zawnioskowałeś o prolongatę na 5 dni roboczych przed ratą przypadającą na 7 kwietnia 2020 r. W związku z tym Twoje raty, których płatność przypadałaby w kwietniu, maju i czerwcu zostają zawieszone – nie musisz ich spłacać przez okres zawieszenia – czyli przez 3 miesiące (zamiast raty 1595,23 nie płacisz nic). Po tym czasie wydłużymy Ci okres kredytowania o okres zawieszenia spłat czyli o 3 miesiące. Odsetki naliczone w okresie prolongaty zostaną rozłożone na równe, nieoprocentowane raty (równe liczbie rat kredytu pozostałych do spłaty po prolongacie), które następnie zostaną dodane do rat Kredytu spłacanego po upływie okresu prolongaty. Od rozłożonych na raty odsetek Bank nie będzie naliczać i pobierać dalszych odsetek.

Po zakończeniu prolongaty rata wyniesie 1 607,16 zł.

Karencja

1 Zawieszeniu podlega rata kapitałowa w okresie od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wybranej przez Klienta opcji)

2 Co miesiąc spłacie podlega tylko rata odsetkowa

3 Wydłużeniu ulega okres spłaty kredytu/pożyczki o okres zawieszenia spłaty kredytu/pożyczki czyli o okres od 1 do 6 miesięcy(w zależności od wybranej przez Klienta opcji)


Oznacza to, że w okresie zawieszenia spłat (1-6 miesięcy zgodnie z Twoim wyborem) nie dokonujesz spłaty pełnej raty kredytu/pożyczki – spłacasz tylko ratę odsetkową.


Przykład:
Kredyt hipoteczny w kwocie 200 000 zł, na dzień 01.01.2020 r., do spłaty pozostało 160 miesięcy, oprocentowanie roczne 3,80%. Zawnioskowałeś o karencję na 5 dni roboczych przed ratą przypadającą na 7 kwietnia 2020 r. W związku z tym Twoja rata w kwietniu, maju i czerwcu wyniesie 624,17 zł zamiast 1595,23 zł, ponieważ część kapitałowa raty uległa na 3 miesiące zawieszeniu. Po tym czasie wydłużymy Ci okres kredytowania o okres zawieszenia spłat czyli o 3 miesiące. Po zakończeniu karencji rata nie ulegnie zmianie i wyniesie 1595,23 zł.

Kredyt samochodowy

Prolongata

1 Zawieszeniu podlega cała rata kapitałowo-odsetkowa w okresie od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wybranej przez Klienta opcji)

2 Wydłużeniu ulega okres spłaty kredytu o okres zawieszenia spłaty kredytu czyli od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wybranej przez Klienta opcji)


Oznacza to, że przez okres 1-6 miesięcy nie dokonujesz spłaty całej raty kredytu (zarówno kapitału jak i odsetek). Nie oznacza to jednak, że raty zostają anulowane czy umorzone. Konieczność zapłaty rat zostaje przesunięta w czasie.

Ważne! Suma odsetek naliczonych w okresie prolongaty zostanie rozłożona na równe, nieoprocentowane raty równe liczbie rat kredytu pozostałych do spłaty po prolongacie, które zostaną doliczone do raty kredytu.


Przykład:
Kredyt samochodowy w kwocie 30 000 zł na 60 miesięcy, zaciągnięty 15 października 2017 roku. Zawnioskowałeś o prolongatę na okres 3 miesięcy, w związku z tym Twoje raty, których płatność przypadałaby w lipcu, sierpniu i wrześniu zostają zawieszone – nie musisz spłacać przez okres zawieszenia – czyli przez 3 miesiące (zamiast raty 608,29 zł nie płacisz nic). Po tym czasie wydłużymy Ci okres kredytowania o okres zawieszenia spłat czyli o 3 miesiące. Odsetki naliczone w okresie zostaną rozłożone na równe, nieoprocentowane raty (równe liczbie rat kredytu pozostałych do spłaty po prolongacie), które następnie zostaną dodane do rat Kredytu spłacanego po upływie okresu prolongaty. Od rozłożonych na raty odsetek Bank nie będzie naliczać i pobierać dalszych odsetek.

Po zakończeniu prolongaty rata wyniesie 635,13 zł.

Karencja

1 Zawieszeniu podlega rata kapitałowa w okresie od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wybranej przez Klienta opcji)

2 Co miesiąc spłacie podlega tylko rata odsetkowa

3 Wydłużeniu ulega okres spłaty kredytu o okres zawieszenia spłaty kredytu/pożyczki, czyli o okres od 1 do 6 miesięcy(w zależności od wybranej przez Klienta opcji)


Oznacza to, że w okresie zawieszenia spłat (1-6 miesięcy zgodnie z Twoim wyborem) nie dokonujesz spłaty pełnej raty kredytu – spłacasz tylko ratę odsetkową.


Przykład:
Kredyt samochodowy w kwocie 30 000 zł na 60 miesięcy, zaciągnięty 2 listopada 2017 roku. Zawnioskowałeś o karencję na okres 3 miesięcy, związku z tym Twoja rata w lipcu wyniesie 130,70 zł (w sierpniu 126,49 zł a we wrześniu 130,70 zł) zamiast 622,62 zł. Po tym czasie wydłużymy Ci okres kredytowania o okres zawieszenia spłat czyli o 3 miesiące.

Po zakończeniu karencji rata wyniesie 622,62 zł.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu
 1. Wniosek musi wpłynąć do Banku na 5 dni roboczych przed terminem płatności najbliższej raty. Wówczas zawieszenie raty obowiązywać będzie przez okres wskazany we wniosku, począwszy od płatności najbliższej raty zgodnie z harmonogramem spłat. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie zawieszenie płatności będzie obowiązywało począwszy od następnej raty. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 25 września 2020 r.

 2. Całkowity Koszt Kredytu i Całkowita Kwota do Zapłaty ulegną zwiększeniu o sumę odsetek naliczonych od kapitału, w okresie od 1 do 6 miesiąca trwania prolongaty / karencji (w zależności od wybranej przez Klienta opcji).

 3. Wybierz poniżej kredyt, o zawieszenie którego chcesz zawnioskować.

 4. Otwórz link do wniosku.
  Wniosek dla kredytu gotówkowego/pożyczki
  Wniosek dla kredytu hipotecznego
  Wniosek dla kredytu samochodowego (Jeżeli chcesz przesunąć raty leasingowe zgłoś się do swojego leasingodawcy, nie wysyłaj wniosku do banku)

 5. Zapisz wniosek na dysku.

 6. Otwórz zapisany na dysku wniosek i edytuj w programie Adobe Acrobat Reader, wprowadzając dane w interaktywne pola (link do najnowszej wersji do pobrania: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html )

  Uwaga! Nie drukuj wniosku i nie wypełniaj go ręcznie.
  Uwaga dla użytkowników komputerów Mac! Prosimy nie używać programu Mac OS Preview, tylko Adobe Acrobat Reader!

 7. Zapisz tak wypełniony wniosek na dysku.

 8. Otwórz zapisany wniosek i sprawdź, czy wpisane dane zapisały się poprawnie.

 9. Wypełnij poniższy formularz na stronie i jako załącznik dodaj wypełniony wniosek w formacie pdf.

Pytania i odpowiedzi

Kiedy otrzymam nowy harmonogram spłat uwzględniający prolongatę kredytu?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Po zakończeniu prolongaty Bank wyśle Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat rat kredytu w sposób wskazany przez Kredytobiorcę we wniosko - aneksie.

Czy składając wniosek o prolongatę Klient musi mieć uregulowane bieżące raty?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Tak, jeśli istnieją zaległości w spłacie kredytu to muszą zostać uregulowane,ale  nie stanowi to  przeszkody do zawnioskowania przez Klienta o prolongatę dla rat przyszłych.

Jeśli w kwietniu skorzystałem z prolongaty a chciałbym przedłużyć zawieszenie spłaty kredytu to jakie mam możliwości?

Kolejne zawieszenie spłat klient może wybrać dowolnie w formie prolongaty lub karencji, niezależnie od tego z jakiego narzędzia pomocowego wcześniej skorzystał. Czyli jeśli pierwotnie była wybrana prolongata to przy przedłużeniu klient może wybrać karencję, i odwrotnie.

Od kiedy będzie obowiązywać prolongata?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Nowy wniosek o prolongatę/karencję musi wpłynąć do Banku na 5 dni roboczych przed terminem płatności najbliższej raty. Wówczas zawieszenie raty obowiązywać będzie przez okres wskazany we wniosku, począwszy od płatności najbliższej raty zgodnie z harmonogramem spłat. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie zawieszenie płatności będzie obowiązywało począwszy od następnej raty. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 25 września 2020 r.

Wniosek o przedłużenie prolongaty/karencji musi wpłynąć do Banku na 5 dni roboczych przed terminem płatności najbliższej raty. Wówczas prolongata/karencja obowiązywać będzie przez okres wskazany we wniosku, począwszy od płatności najbliższej raty zgodnie z harmonogramem spłat otrzymanego po rozliczeniu pierwszej prolongaty lub wraz z potwierdzeniem realizacji wniosku o pierwszą karencję. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prolongata/karencja będzie obowiązywała począwszy od następnej raty. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 25 września 2020 r.

 

 

 

 

Czy wniosek o prolongatę rat kredytu należy składać oddzielnie dla każdej umowy Klienta?

Kredyty gotówkowe/ kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Należy złożyć odrębny wniosek dla każdej umowy kredytowej/umowy pożyczki.

Czy skorzystanie przez Klienta z zawieszenia spłaty błędzie wpływało na historię kredytową w BIK?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Skorzystanie z zawieszenia spłaty przez Klienta nie wpłynie negatywnie na jego historię kredytową w BIK.

Czy jest pobierana opłata z tytułu złożenia wniosku o prolongatę?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Bank nie pobiera opłaty za prolongatę dla wniosków, które wpłynęły od dnia 13 marca 2020 roku (włącznie).

Czy jeżeli Klient posiada kredyt ze współkredytobiorcą, powinni oboje złożyć wniosek o zawieszenie spłat?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

W przypadku kredytów wspólnych dopuszczalne jest złożenie wniosko-aneksu przez jednego z Kredytobiorców, z tym że Kredytobiorca składający wniosek powinien wcześniej uzyskać zgodę pozostałych współkredytobiorców na jego złożenie.

Co jeżeli Klient razem z kredytem skorzystał z oferty ubezpieczenia w ramach kredytu gotówkowego/hipotecznego/samochodowego? Czy ubezpieczenie obowiązuje w trakcie zawieszenia spłaty kredytu? Czy składka za ubezpieczenie jest zawieszana?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne:

W przypadku ubezpieczeń, za które składka za kolejny okres doliczana jest do salda kredytu, są one kontynuowane w okresie prolongaty na dotychczasowych zasadach zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w umowie kredytowej. Ochrona nie jest zawieszana w trakcie trwania spłaty kredytu.

 

Kredyty samochodowe/ kredyty/pożyczki hipoteczne:

Jeżeli w okresie prolongaty/ karencji składka/ opłata za ubezpieczenie jest wymagalna zgodnie z zapisami Umowy Kredytu/ Umowy Pożyczki, Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić środki na jej opłacenie w terminie wynikającym z Umowy Kredytu / Umowy Pożyczki.

Czy mogę zawiesić spłatę karty kredytowej/ limitu w rachunku?

Nie, prolongata spłat nie dotyczy produktów odnawialnych: karty kredytowej/ limitu w rachunku.