Drogi Kliencie!

Sprawdź, jak obecnie działa nasz bank.
Jeżeli sprawa nie jest pilna napisz do nas, na większość pytań odpowiedzi udzielamy w ciągu 24 h. Nie masz dostępu do Bankowości Mobilnej lub Internetowej? Sprawdź.
Jeżeli pomocy potrzebujesz pilnie, skontaktuj się z naszą Infolinią. Prosimy, nie rozłączaj się, tylko cierpliwie poczekaj na połączenie z konsultantem. 90% połączeń odbieramy w ciągu 10 minut. Rozłączając się i dzwoniąc ponownie, trafiasz na koniec kolejki oczekujących. Dziękujemy za zrozumienie.
Przed udaniem się do placówki sprawdź jej dostępność.

Zawieszenie spłat kredytu

Skorzystaj z możliwości zawieszenia spłat kredytu

 

Z uwagi na pandemię koronawirusa Bank wprowadza możliwość zawieszenia spłat kredytu gotówkowego/pożyczki, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego.

Zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go przez poniższy formularz. Wniosek można także zrealizować przesyłając wiadomość w bankowości elektronicznej lub wysyłając właściwy wniosek bezpośrednio na dedykowany adres e-mail.

Dostępne warianty zawieszenia spłat

Kredyt gotówkowy

1
Zawieszeniu podlega cała rata kapitałowo-odsetkowa w okresie 3 miesięcy
2
Wydłużeniu ulega okres spłaty kredytu o 3 miesiące czyli o okres zawieszenia spłaty kredytu

Oznacza to, że przez okres 3 miesięcy nie dokonujesz spłaty całej raty kredytu (zarówno kapitału jak i odsetek). Nie oznacza to jednak, że raty zostają anulowane czy umorzone. Konieczność zapłaty rat zostaje przesunięta w czasie.

Ważne! Suma odsetek naliczonych w okresie prolongaty zostanie rozłożona na równe, nieoprocentowane raty równe liczbie rat kredytu/pożyczki pozostałych do spłaty po prolongacie, które zostaną doliczone do raty kredytu.


Przykład:
Kredyt gotówkowy w kwocie 30 000 zł na 60 miesięcy, zaciągnięty 15 października 2017 roku. Zawnioskowałeś o prolongatę na 5 dni roboczych przed ratą przypadającą na 15 kwietnia 2020 r. W związku z tym Twoje raty, których płatność przypadałaby w kwietniu, maju i czerwcu zostają zawieszone – nie musisz ich spłacać przez okres zawieszenia – czyli przez 3 miesiące (zamiast raty 608,29 zł nie płacisz nic). Po tym czasie wydłużymy Ci okres kredytowania o okres zawieszenia spłat czyli o 3 miesiące. Odsetki naliczone w okresie zostaną rozłożone na równe, nieoprocentowane raty (równe liczbie rat kredytu pozostałych do spłaty po prolongacie), które następnie zostaną dodane do rat Kredytu spłacanego po upływie okresu prolongaty. Od rozłożonych na raty odsetek Bank nie będzie naliczać i pobierać dalszych odsetek.

Po zakończeniu prolongaty rata wyniesie 635,13 zł.

Kredyt/Pożyczka hipoteczna

Prolongata

1 Zawieszeniu podlega cała rata kapitałowo-odsetkowa w okresie 3 miesięcy

2 Wydłużeniu ulega okres spłaty kredytu o 3 miesiące czyli o okres zawieszenia spłaty kredytu


Oznacza to, że przez okres 3 miesięcy nie dokonujesz spłaty całej raty kredytu (zarówno kapitału jak i odsetek). Nie oznacza to jednak, że raty zostają anulowane czy umorzone. Konieczność zapłaty rat zostaje przesunięta w czasie.

Ważne! Suma odsetek naliczonych w okresie prolongaty zostanie rozłożona na równe, nieoprocentowane raty równe liczbie rat kredytu/pożyczki pozostałych do spłaty po prolongacie, które zostaną doliczone do raty kredytu/pożyczki.


Przykład:
Kredyt hipoteczny w kwocie 200 000 zł, na dzień 01.01.2020 r., do spłaty pozostało 160 miesięcy, oprocentowanie roczne 3,80%. Zawnioskowałeś o prolongatę na 5 dni roboczych przed ratą przypadającą na 7 kwietnia 2020 r. W związku z tym Twoje raty, których płatność przypadałaby w kwietniu, maju i czerwcu zostają zawieszone – nie musisz ich spłacać przez okres zawieszenia – czyli przez 3 miesiące (zamiast raty 1595,23 nie płacisz nic). Po tym czasie wydłużymy Ci okres kredytowania o okres zawieszenia spłat czyli o 3 miesiące. Odsetki naliczone w okresie prolongaty zostaną rozłożone na równe, nieoprocentowane raty (równe liczbie rat kredytu pozostałych do spłaty po prolongacie), które następnie zostaną dodane do rat Kredytu spłacanego po upływie okresu prolongaty. Od rozłożonych na raty odsetek Bank nie będzie naliczać i pobierać dalszych odsetek.

Po zakończeniu prolongaty rata wyniesie 1 607,16 zł.

Karencja

1 Zawieszeniu podlega rata kapitałowa w okresie 3 miesięcy

2 Co miesiąc spłacie podlega tylko rata odsetkowa

3 Wydłużeniu ulega okres spłaty kredytu o 3 miesiące czyli o okres zawieszenia spłaty kredytu


Oznacza to, że w okresie 3 miesięcy nie dokonujesz spłaty pełnej raty kredytu – spłacasz tylko ratę odsetkową.


Przykład:
Kredyt hipoteczny w kwocie 200 000 zł, na dzień 01.01.2020 r., do spłaty pozostało 160 miesięcy, oprocentowanie roczne 3,80%. Zawnioskowałeś o karencję na 5 dni roboczych przed ratą przypadającą na 7 kwietnia 2020 r. W związku z tym Twoja rata w kwietniu, maju i czerwcu wyniesie 624,17 zł zamiast 1595,23 zł, ponieważ część kapitałowa raty uległa na 3 miesiące zawieszeniu. Po tym czasie wydłużymy Ci okres kredytowania o okres zawieszenia spłat czyli o 3 miesiące. Po zakończeniu karencji rata nie ulegnie zmianie i wyniesie 1595,23 zł.

Kredyt samochodowy

1
Zawieszeniu podlega rata kapitałowa w okresie od 1 do 3 miesięcy
2
Co miesiąc spłacie podlega tylko rata odsetkowa
3
Wydłużeniu ulega okres spłaty kredytu o okres zawieszenia spłaty kredytu czyli od 1 do 3 miesięcy

Oznacza to, że w okresie zawieszenia spłat (1-3 miesięcy zgodnie z Twoim wyborem) nie dokonujesz spłaty pełnej raty kredytu – spłacasz tylko ratę odsetkową.

Ważne! Odsetki za okres zawieszenia spłaty można doliczyć do kapitału pozostającego do spłaty lub też po okresie zawieszenia zapłacić je jednorazowo ze środków własnych.


Przykład:
Kredyt samochodowy w kwocie 30 000 zł na 60 miesięcy, zaciągnięty 2 listopada 2017 roku. Zawnioskowałeś o karencję na okres 3 miesięcy na 5 dni roboczych przed ratą przypadającą na 15 kwietnia 2020 r. W związku z tym Twoja rata w kwietniu wyniesie 130,70 zł (w maju 126,49 zł a w czerwcu 130,70 zł) zamiast 622,62 zł. Po tym czasie wydłużymy Ci okres kredytowania o okres zawieszenia spłat czyli o 3 miesiące. Po zakończeniu karencji rata wyniesie 622,62 zł.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu
 1. Sprawdź, kiedy przypada termin spłaty następnej raty Twojego kredytu.

 2. Ważne, abyś wniosek wysłał minimum 5 dni roboczych przed tym terminem. Wówczas Bank zrealizuje dyspozycję od najbliższej raty kredytu.

 3. Wybierz poniżej kredyt, o zawieszenie którego chcesz zawnioskować.

 4. Otwórz link do wniosku.
  Wniosek dla kredytu gotówkowego/pożyczki
  Wniosek dla kredytu hipotecznego
  Wniosek dla kredytu samochodowego (Jeżeli chcesz przesunąć raty leasingowe zgłoś się do swojego leasingodawcy, nie wysyłaj wniosku do banku)

 5. Zapisz wniosek na dysku.

 6. Otwórz zapisany na dysku wniosek i edytuj w programie Adobe Acrobat Reader, wprowadzając dane w interaktywne pola (link do najnowszej wersji do pobrania: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html )

  Uwaga! Nie drukuj wniosku i nie wypełniaj go ręcznie.
  Uwaga dla użytkowników komputerów Mac! Prosimy nie używać programu Mac OS Preview, tylko Adobe Acrobat Reader!

 7. Zapisz tak wypełniony wniosek na dysku.

 8. Otwórz zapisany wniosek i sprawdź, czy wpisane dane zapisały się poprawnie.

 9. Wypełnij poniższy formularz na stronie i jako załącznik dodaj wypełniony wniosek w formacie pdf.

Pytania i odpowiedzi

Kiedy otrzymam nowy harmonogram spłat uwzględniający prolongatę kredytu?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Po zakończeniu prolongaty Bank wyśle Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat rat kredytu w formie wskazanej przez Kredytobiorcę we wniosko - aneksie.

Czy składając wniosek o prolongatę Klient musi mieć uregulowane bieżące raty?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Tak, jeśli istnieją zaległości w spłacie kredytu to muszą zostać uregulowane,ale  nie stanowi to  przeszkody do zawnioskowania przez Klienta o prolongatę dla rat przyszłych.

Od kiedy będzie obowiązywać prolongata?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

To zależy od tego kiedy klient złoży wniosek. I tak jeżeli jeśli wniosek zostanie złożony:

 • na minimum 5 dni roboczych przed datą płatności raty,, prolongata będzie obowiązywać od najbliższej raty kredytu.
 • na mniej niż 5 dni roboczych przed datą płatności raty, prolongatabędzie obowiązywać dopiero od kolejnej raty.

Bank na bieżąco rozpatruje wnioski Klientów.

Jak liczymy 5 dni roboczych? Łącznie z dniem złożenia wniosku (mail/ strona www. Banku/ infolinia/ Placówka Banku) czy od następnego dnia roboczego i czy liczymy z dniem spłaty raty czy bez? Przykład: Rata zapada 30 kwietnia, Klient złożył wniosek 27 kwietnia.

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne / kredyty samochodowe:

Termin 5 dni roboczych liczony jest łącznie z dniem złożenia wniosku (mail/ strona www. Banku/ infolinia). Dla wskazanego w treści pytania  przykładu, aby prolongatą została objęta najbliższa rata, wniosko-aneks powinien zostać złożony najpóźniej 23 kwietnia.

Czy wniosek o prolongatę rat kredytu należy składać oddzielnie dla każdej umowy Klienta?

Kredyty gotówkowe/ kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Tak, dla każdego produktu Bank przewidział  dedykowane wzory  wniosków (inny dla kredytu gotówkowego, kredytu/ pożyczki hipotecznej i kredytu samochodowego). Należy złożyć odrębny wniosek dla każdej umowy kredytowej.

Czy skorzystanie przez Klienta z zawieszenia spłaty błędzie wpływało na historię kredytową w BIK?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Skorzystanie z zawieszenia spłaty przez Klienta nie wpłynie negatywnie na jego historię kredytową w BIK.

Czy jest pobierana opłata z tytułu złożenia wniosku o prolongatę?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

Bank nie pobiera opłaty za prolongatę (dla wniosków, które wpłynęły od dnia 13 marca 2020 roku (włącznie).

Czy jeżeli Klient posiada kredyt ze współkredytobiorcą, powinni oboje złożyć wniosek o zawieszenie spłat?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne/ kredyty samochodowe:

W przypadku kredytów wspólnych dopuszczalne jest złożenie wniosko-aneksu przez jednego z Kredytobiorców, z tym że Kredytobiorca składający wniosek powinien wcześniej uzyskać zgodę pozostałych na jego złożenie.

Co jeżeli Klient razem z kredytem skorzystał z oferty ubezpieczenia w ramach kredytu gotówkowego? Czy ubezpieczenie obowiązuje w trakcie zawieszenia spłaty kredytu? Czy składka za ubezpieczenie jest zawieszana?

Kredyty gotówkowe/kredyty hipoteczne:

W przypadku ubezpieczeń, za które składka za kolejny okres doliczana jest do salda kredytu, są one kontynuowane w okresie prolongaty na dotychczasowych zasadach zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w umowie kredytowej. Ochrona nie jest zawieszana w trakcie trwania spłaty kredytu.

 

Kredyty samochodowe/ kredyty/pożyczki hipoteczne:

Jeżeli w okresie prolongaty/ karencji składka/ opłata za ubezpieczenie jest wymagalna zgodnie z zapisami Umowy Kredytu/ Umowy Pożyczki, Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić środki na jej opłacenie w terminie wynikającym z Umowy Kredytu / Umowy Pożyczki.

Czy mogę zawiesić spłatę karty kredytowej/ limitu w rachunku?

Nie, prolongata spłat nie dotyczy produktów odnawialnych: karty kredytowej/ limitu w rachunku.

Wybierz swój rodzaj kredytu i prześlij wniosek

1. Pobierz wniosek.
2. Wypełnij go elektronicznie.
3. Prześlij na adres: gotowka.zawieszenie@gnb.pl lub
skorzystaj z poniższego formularza, załączając wypełniony wniosek.

Wczytaj plik z dysku

Załącznik musi mieć format pdf

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

1. Pobierz wniosek.
2. Wypełnij go elektronicznie.
3. Prześlij na adres: hipoteka.zawieszenie@gnb.pl lub
skorzystaj z poniższego formularza, załączając wypełniony wniosek.

Wczytaj plik z dysku

Załącznik musi mieć format pdf

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

1. Pobierz wniosek.
2. Wypełnij go elektronicznie.
3. Prześlij na adres: auto.zawieszenie@gnb.pl lub
skorzystaj z poniższego formularza, załączając wypełniony wniosek.

Wczytaj plik z dysku

Załącznik musi mieć format pdf

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .