Bankuj bezpiecznie! Sprawdź, jak obecnie działa nasz bank w związku z epidemią.

(W placówkach Banku obowiązują zmienione zasady obsługi).

Zachęcamy do realizowania wszelkich dyspozycji poprzez Bankowość Elektroniczną.

Spłata zobowiązań

Masz problemy ze spłatą zobowiązania lub posiadasz zaległości w jego spłacie? Skontaktuj się z nami, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Zapraszamy do dedykowanych kanałów kontaktu.

Wypełnij formularz, oddzwonimy

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Przez telefon
Przez telefon

pod numerem dedykowanym w sprawie obecnych zaległości

48 32 604 31 36

 

lub gdy przewidujesz problemy ze spłatą infolinia
+48 664 919 797
+48 32 604 30 01 dla telefonów komorkowych lub z zagranicy

Opłata za połączeniewg taryfy operatora, infolinia w języku polskim.