Wczytaj plik z dysku
Dodaj kolejny załącznik

Jeśli chcesz możesz załączyć zdjęcie, skan, dokument (PDF, DOC, DOCX, JPG, TIF - maksymalny rozmiar 2 MB)

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, telefon: +48 799 655 999. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: administrator.iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. w celach reklamacyjnych w związku ze złożeniem formularza reklamacyjnego. Przetwarzanie to odbywa się w szczególności jako realizacja reklamacji, dochodzenie roszczeń związanych z reklamacją oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku w zakresie przyjętej reklamacji. W związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 6 lat od dnia rozpoczęcia przetwarzania w tym celu. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.