W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, odpowiedzi na reklamacje udzielane są elektronicznie, na zarejestrowany przez Państwa adres e-mail. Korespondencja papierowa stosowana jest wyłącznie w przypadkach braku zarejestrowanego adresu.

Wczytaj plik z dysku
Dodaj kolejny załącznik

Jeśli chcesz możesz załączyć zdjęcie, skan, dokument (PDF, DOC, DOCX, JPG, TIF - maksymalny rozmiar 2 MB)

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, Telefon: +48 664 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl; https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Bank przetwarza Twoje dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. w celach reklamacyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w związku z możliwością obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Bankowi. W związku ze złożoną reklamacją Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 6 lat od dnia rozstrzygnięcia sprawy. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a zgodnie z art. 21 RODO- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi przygotowanie odpowiedzi.

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679