Mikrorachunek

Mikrorachunek podatkowy
od 1 stycznia 2020 r.

Czym będzie i co będzie oznaczać dla podatnika?

   

ikona_wykrzyknik.png [23.34 KB]  Informacja dotycząca rozliczeń należności podatkowych

Od 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie sposób dokonywania płatności za należności podatkowe z tytułu PIT, CIT, VAT. Przedstawiamy najważniejsze informacje z tym związane, przygotowane na bazie opracowania Ministerstwa Finansów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa.

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Co to jest mikrorachunek podatkowy?
 • Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał przy wpłatach należności z tytułu PIT, CIT i VAT
 • Numer mikrorachunku podatkowego można uzyskać od 29 października 2019 r. korzystając z generatora, dostępnego na stronie podatki.gov.pl, lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy tylko: PESEL lub NIP.
 • Generator będzie działał całodobowo (wymaga dostępu do Internetu), umożliwi więc sprawdzenie numeru mikrorachunku w dowolnym momencie i miejscu, np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać?
 • Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia.
 • Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 • Przed użyciem mikrorachunku podatkowego (tj. przed przelewem), zawsze warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (począwszy od pozycji nr 3) i prawidłowy PESEL lub NIP.
 • Aktualnie funkcjonujące rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Budowa numeru mikrorachunku podatkowego

 

  

 

 

 

 

 

 • Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 cyfr:

LK 1010 0071 222XXXX XXXX XXXX

gdzie:

LK - liczba kontrolna

1010 0071 - stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)

222 - stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)

Y=1 - gdy użyto numeru PESEL

Y=2 - gdy użyto NIP

Y=3 – gdy użyto 6-cyfrowego kodu US

po znaku Y jest PESEL lub NIP lub numer US (w miejscu X), przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222 XXXX XXXX X X00

 • Jeśli podatnik nie posiada numeru identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) i czeka na decyzję o jego przyznaniu, wpłaca należność na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego
 • Numer znajdzie w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Numery mikrorachunków urzędów skarbowych zostaną również opublikowane na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. W przelewie należy wówczas podać numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego
 • Mikrorachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.
 • Zwroty nadpłat będą realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas.
 • Zaliczki na podatek pracowników będą wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, czyli płatnika.
 • Pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Korzyści dla podatnika

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę  PIT, CIT i VAT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto. 
 • Szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT – szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami.

Korzyści dla płatników

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę zaliczek PIT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.
 • Wpłata tak jak dotychczas zbiorczej kwoty za wszystkich pracowników – pracodawca nie będzie zobowiązany do pozyskania mikrorachunków podatkowych swoich pracowników, jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.