Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.


Zobacz, co zyskujesz dzięki nowej Bankowości Internetowej

Dzięki nowej Bankowości Internetowej codzienne korzystanie z usług Getin Banku jest jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Nowa Bankowość to wiele nowych możliwości, w tym:

  • intuicyjna nawigacja i dostęp do większości przydatnych informacji zaraz po zalogowaniu;
  • autoryzacja operacji za pomocą kodów SMS – dodatkowe karty do autoryzacji nie będą już potrzebne, ponieważ kody autoryzacyjne będą przesyłane  SMSem na numer telefonu Klienta;
  • aplikacja mobilna Getin Mobile, dzięki której bank będzie zawsze pod ręką;
  • nowoczesne formy przelewów bez znajomości numerów kont – przez SMS lub e-mail;
  • Celowe Konto Oszczędnościowe - nowy sposób oszczędzania, który zmotywuje do odkładania pieniędzy na wybrany cel;
  • bogata oferta lokat.

 A wszystko to w praktycznej, prostej i dostosowanej do potrzeb Użytkowników formie. 

Pierwsze logowanie do nowej Bankowości Internetowej

Każdy Klient został indywidualnie poinformowany o udostępnieniu nowej Bankowości Internetowej. Aby móc z niej w pełni skorzystać należy podczas pierwszego logowania przejść specjalnie przygotowany proces i dokonać wstępnych ustawień.

Uwaga! Przed pierwszym logowaniem należy przygotować swoją aktualną kartę TAN – będzie ona niezbędna do weryfikacji.

Aby przenieść się do nowego systemu wystarczy:

01

Wejdź na stronę www.getinbank.pl i kliknij „Zaloguj” w prawym górnym rogu

02

Zaloguj się przy użyciu dotychczasowego loginu i hasła – potwierdzimy je jeszcze w osobnej wiadomości, wysyłanej do każdego Klienta

03

Uzupełnij lub uaktualnij swój numer telefonu oraz adres email (te dane będą niezbędne do zatwierdzania operacji i korzystania z nowego systemu Bankowości). Poprawność wprowadzonych danych należy potwierdzić kodem z karty TAN

04

Zapoznaj się z dokumentami, które obowiązują w nowej Bankowości (produkty i tabele opłat pozostają niezmienione)

05

Wybierz, w jakiej formie chcesz otrzymywać wyciągi z kont – dostępne są wygodne wyciągi w formie elektronicznej

06

Ustaw limity dla Bankowości Internetowej do posiadanych produktów – dla właściciela rachunku oraz pełnomocników

07

Zaktualizuj zgody marketingowe – dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o ofertach promocyjnych Banku

08

Zmień hasło do Bankowości Internetowej w celu podwyższenia bezpieczeństwa

Produkty, usługi i karty płatnicze

Dotychczasowe produkty (w tym numery posiadanych rachunków bankowych) nie ulegają zmianie. Zasady użytkowania kart płatniczych również pozostają bez zmian. Posiadane karty pozostają aktywne i zachowują zdefiniowane limity dla realizowanych transakcji.

Zapisani odbiorcy, przelewy zdefiniowane oraz historia transakcji jest zachowana w nowej Bankowości Internetowej.

Powiadomienia sms i email

Dla Klientów indywidualnych usługa SMS Serwis została wyłączona z dniem migracji i w jej miejsce uruchomiona została usługa o podobnym charakterze - SMS Info. Włączyliśmy ją automatycznie, dla Klientów, którzy korzystali z usługi SMS Serwis. W ramach nowej usługi są wysyłane powiadomienia o udanych i nieudanych próbach logowania oraz zablokowaniu dostępu.

Szerszy pakiet powiadomień SMS będzie można samodzielnie włączyć w Bankowości Internetowej w zakładce „Ustawienia”. Opłata za usługę nie ulega zmianie i będzie wynosić 3,99 zł miesięcznie, a w jej ramach dostępnych jest 30 powiadomień SMS oraz dowolna liczba powiadomień e-mail. Opłata za każdą wiadomość SMS przekraczającą powyższą ilość powiadomień będzie wynosiła 0,29 zł. (opcja wysyłania dodatkowo płatnych wiadomości SMS jest domyślnie wyłączona).

Klienci indywidualni, którzy korzystali dotychczas jedynie z bezpłatnego pakietu w ramach usługi SMS Serwis, od momentu przejścia do nowej bankowości również mogą skorzystać z nowej usługi SMS Info. W tym celu należy samodzielnie aktywować Usługę poprzez Bankowość Internetową. Miesięczny koszt usługi to 3,99 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat określone są w Tabeli Opłat i Prowizji Getin Noble Banku S.A dla Klientów Indywidualnych - Konta Osobiste w zł i innych walutach oraz Konto Oszczędnościowe w zł i Limit Kredytowy.

Nowe regulacje i dokumenty

W związku z udostępnieniem nowej Bankowości Internetowej wprowadzone zostały zmiany w regulaminach produktów dla Klientów indywidualnych oraz Klientów firmowych.

Zmiany te nie wpłynęły na dotychczasowe zasady obsługi posiadanych produktów, ich oprocentowanie, ani tabele opłat.

Poniżej przedstawiamy nowe dokumenty oraz informacje o zmianach.

Dla Klientów detalicznych wprowadzony został:

  • Regulamin rachunków – zastąpił on dotychczasowe regulaminy bankowości internetowych i telefonicznych

Dla Klientów firmowych wprowadzona została:

  • Karta Produktu oraz dokument „Zasady bezpieczeństwa i wymogi techniczne”-wraz z Umową o usługi Bankowości Internetowej Getin Banku dla Klientów Firmowych zastąpiły dotychczasowe regulacje w zakresie internetowych kanałów dostępu.

Dokumenty są dostępne również w placówkach Banku.

Jeżeli nie akceptują Państwo proponowanych powyżej zmian, wówczas do dnia poprzedzającego udostępnienie nowej Bankowości Internetowej włącznie przysługuje Państwu prawo pisemnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez ponoszenia opłat lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w dniu poprzedzającym udostępnienie nowej Bankowości Internetowej, bez ponoszenia opłat. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie nie zgłoszą Państwo sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian, proponowane zmiany uważa się za przyjęte i obowiązujące strony począwszy od dnia udostępnienia nowej Bankowości Internetowej.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią.
Nasi konsultanci są do dyspozycji codziennie w godzinach 7:00 - 22:00.

+48 32 604 31 14

+48 32 604 30 70 – dla Klientów firmowych

Infolinia dla firm dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00.