Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu przeglądania, zalecamy aktualizację przeglądarki. Obok znajdziesz informacje o wersjach w pełni wspieranych przeglądarek.


Zobacz, co zyskasz dzięki nowej Bankowości Internetowej

Dzięki nowej Bankowości Internetowej codzienne korzystanie z usług Getin Banku będzie jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Nowa Bankowość to wiele nowych możliwości, w tym:

  • intuicyjna nawigacja i dostęp do większości przydatnych informacji zaraz po zalogowaniu;
  • autoryzacja operacji za pomocą kodów SMS – dodatkowe karty do autoryzacji nie będą już potrzebne, ponieważ kody autoryzacyjne będą przesyłane  SMSem na numer telefonu Klienta;
  • aplikacja mobilna Getin Mobile, dzięki której bank będzie zawsze pod ręką;
  • nowoczesne formy przelewów bez znajomości numerów kont – przez SMS lub e-mail;
  • Celowe Konto Oszczędnościowe - nowy sposób oszczędzania, który zmotywuje do odkładania pieniędzy na wybrany cel;
  • bogata oferta lokat.

 A wszystko to w praktycznej, prostej i dostosowanej do potrzeb Użytkowników formie. 

Informacja o niedostępności

W związku z planowanymi pracami technicznymi, związanymi z udostępnieniem nowej Bankowości Internetowej nastąpi przerwa w dostępie do platformy GB24 i Bankowości Internetowej Getin Banku oraz Bankowości Telefonicznej i Mobilnej. W tym czasie karty płatnicze będą funkcjonować bez zmian. O konkretnym terminie, w którym nastąpi przerwa w dostępie do platformy GB24 zostaną Państwo poinformowani odpowiednio wcześniej w odrębnym Komunikacie.

Pierwsze logowanie do nowej Bankowości Internetowej

Każdy Klient zostanie indywidualnie poinformowany o udostępnieniu nowej Bankowości Internetowej. Aby móc z niej w pełni skorzystać należy podczas pierwszego logowania przejść specjalnie przygotowany proces i dokonać wstępnych ustawień.

Uwaga! Przed pierwszym logowaniem należy przygotować swoją aktualną kartę TAN – będzie ona niezbędna do weryfikacji.

Aby przenieść się do nowego systemu wystarczy:

01

Wejdź na stronę www.getinbank.pl i kliknij „Zaloguj” w prawym górnym rogu

02

Zaloguj się przy użyciu dotychczasowego loginu i hasła – potwierdzimy je jeszcze w osobnej wiadomości, wysyłanej do każdego Klienta

03

Uzupełnij lub uaktualnij swój numer telefonu oraz adres email (te dane będą niezbędne do zatwierdzania operacji i korzystania z nowego systemu Bankowości). Poprawność wprowadzonych danych należy potwierdzić kodem z karty TAN

04

Zapoznaj się z dokumentami, które obowiązują w nowej Bankowości (produkty i tabele opłat pozostają niezmienione)

05

Wybierz, w jakiej formie chcesz otrzymywać wyciągi z kont – dostępne są wygodne wyciągi w formie elektronicznej

06

Ustaw limity dla Bankowości Internetowej do posiadanych produktów – dla właściciela rachunku oraz pełnomocników

07

Zaktualizuj zgody marketingowe – dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o ofertach promocyjnych Banku

08

Zmień hasło do Bankowości Internetowej w celu powyższenia bezpieczeństwa

Produkty, usługi i karty płatnicze

Dotychczasowe produkty (w tym numery posiadanych rachunków bankowych) nie ulegną zmianie. Zasady użytkowania kart płatniczych również pozostaną bez zmian. Posiadane karty pozostaną aktywne i zachowają zdefiniowane limity dla realizowanych transakcji.

Po udostępnieniu nowej Bankowości Internetowej zapisani odbiorcy, przelewy zdefiniowane oraz historia transakcji będą zachowane.

Powiadomienia sms i email

Dla Klientów indywidualnych usługa SMS Serwis zostanie wyłączona z dniem migracji i w jej miejsce uruchomiona zostanie usługa o podobnym charakterze - SMS Info. Włączymy ją automatycznie, dla Klientów, którzy korzystali z usługi SMS Serwis. W ramach nowej usługi będą wysyłane powiadomienia o udanych i nieudanych próbach logowania oraz zablokowaniu dostępu.

Szerszy pakiet powiadomień SMS będzie można samodzielnie włączyć w Bankowości Internetowej w zakładce „Ustawienia”. Opłata za usługę nie ulega zmianie i będzie wynosić 3,99 zł miesięcznie, a w jej ramach dostępnych będzie 30 powiadomień SMS oraz dowolna ilość powiadomień e-mail. Opłata za każdą wiadomość SMS przekraczającą powyższą ilość powiadomień będzie wynosiła 0,29 zł. (opcja wysyłania dodatkowo płatnych wiadomości SMS będzie domyślnie wyłączona).

Klienci indywidualni, którzy korzystali dotychczas jedynie z bezpłatnego pakietu w ramach usługi SMS Serwis, od momentu przejścia do nowej bankowości również będą mogli skorzystać z nowej usługi SMS Info. W tym celu należy samodzielnie aktywować Usługę poprzez Bankowość Internetową. Miesięczny koszt usługi to 3,99 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat określone są w Tabeli Opłat i Prowizji Getin Noble Banku S.A dla Klientów Indywidualnych - Konta Osobiste w zł i innych walutach oraz Konto Oszczędnościowe w zł i Limit Kredytowy.

Nowe regulacje i dokumenty

W związku z udostępnieniem nowej Bankowości Internetowej, które nastąpi  od marca 2016 r. i obejmie stopniowo wszystkich Użytkowników platformy GB24 wprowadzamy zmiany w regulaminach produktów dla Klientów indywidualnych oraz Klientów firmowych.

Zmiany te nie wpłyną  na dotychczasowe zasady obsługi posiadanych produktów, ich oprocentowanie, ani tabele opłat.

Poniżej przedstawiamy nowe dokumenty oraz informacje o zmianach.

Dla Klientów detalicznych wprowadzamy:

  • Regulamin rachunków – zastępuje on dotychczasowe regulaminy bankowości internetowych i telefonicznych

Dla Klientów firmowych wprowadzamy:

  • Kartę Produktu oraz dokument „Zasady bezpieczeństwa i wymogi techniczne”-wraz z Umową o usługi Bankowości Internetowej Getin Banku dla Klientów Firmowych zastąpią dotychczasowe regulacje w zakresie internetowych kanałów dostępu.

Dokumenty są dostępne również w placówkach Banku.

Jeżeli nie akceptują Państwo proponowanych powyżej zmian, wówczas do dnia poprzedzającego udostępnienie nowej Bankowości Internetowej włącznie przysługuje Państwu prawo pisemnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez ponoszenia opłat lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w dniu poprzedzającym udostępnienie nowej Bankowości Internetowej, bez ponoszenia opłat. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie nie zgłoszą Państwo sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian, proponowane zmiany uważa się za przyjęte i obowiązujące strony począwszy od dnia udostępnienia nowej Bankowości Internetowej.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią.
Nasi konsultanci są do dyspozycji codziennie w godzinach 7:00 - 22:00.

+48 32 604 31 14

+48 32 604 30 70 – dla Klientów firmowych

Infolinia dla firm dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00.